Hatten av för Logitech och deras reklambyrå Wenderfalck för att på ett mycket smart (på gränsen till genialt) sätt lyfta fram företagets USP.